ธาตุเจ้าเรือน ดิน น้ำ ลม ไฟ

ตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า คนเราเกิดมาในร่างการประกอบด้วยฐาตุทั้งสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งในแต่ละคนจะมีธาตุประจำตัว เรียกว่า “ธาตุเจ้าเรือน” ตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทยจะใช้รถชาติของอาหารเป็นยารักษาโรคโดยรสชาติต่างๆ จะมีผลต่อร่างกาย เมื่อธาตุทั้งสี่ในร่างการสมดุล บุคคลจะไม่ค่อยเจ็บป่วย

ดูธาตุเจ้าเรือนของคุณ